Δήμος Δελφών > Δημοτικές Ενότητες:
Άμφισσας – Γαλαξειδίου – Γραβιάς – Δελφών – Δεσφίνας – Ιτέας – Καλλιέων
Δήμος Δωρίδας > Δημοτικές Ενότητες:
Βαρδουσίων – Ευπαλίου – Λιδωρικίου – Τολοφώνας

Δωρίδα 

Αγία Ευθυμία (ΔΕ Άμφισσας)

Άγιοι Πάντες (ΔΕ Γαλαξειδίου)

Άμφισσα (ΔΕ Άμφισσας)

Βουνιχώρα (ΔΕ Γαλαξειδίου)

Γαλαξείδι (ΔΕ Γαλαξειδίου)

Γραβιά (ΔΕ Γραβιάς)

Δελφοί (ΔΕ Δελφών)

Δεσφίνα (ΔΕ Δεσφίνας)

Επτάλοφος (ΔΕ Παρνασσού)

Ερατεινή (ΔΕ Τολοφώνας)

Ευπάλιο (ΔΕ Ευπαλίου)

Ιτέα (ΔΕ Ιτέας)

Κίρρα (ΔΕ Ιτέας)

Λιδωρίκι (ΔΕ Λιδωρικίου)

Μαυρολιθάρι (ΔΕ Καλλιέων)

Πολύδροσος (ΔΕ Παρνασσού)

Τριζόνια (ΔΕ Τολοφώνας)