Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 31 Μαρτίου – Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311