Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431