Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

21 και 22 Σεπτεμβρίου 2016, Τετάρτη και Πέμπτη

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431