Αλεύρι – ζυμαρικά – καβρουμάδες Ζέας στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Αλεύρι – ζυμαρικά – καβρουμάδες Ζέας
στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431

520

520a

521
522

 525524

525

525a