Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών

Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών

Αρχαιολογικός Χώρος
κάθε μέρα: 8.00 – 20.00

Αρχαιολογικό Μουσείο
κάθε μέρα, εκτός Τρίτης: 8.00 – 20.00
κάθε Τρίτη: 10.00 – 16.00

πληροφορές: τηλ. 2265082313, 2265082346

efafok@culture.gr

eaf.apt.gr