Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου, 22 Δεκεμβρίου 2017, 19.00, «Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξειδίου

με τη Δημοτική Φιλαρμονική Ιτέας και τη Χορωδία Ενηλίκων του Συλλόγου

22 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 19.00
«Παρθεναγωγείο», Γαλαξείδι