Εθελοντική Αιμοδοσία στο Χρισσό, 13 Δεκεμβρίου 2017, 18.00 – 20.00, Περιφερειακό Ιατρείο Χρισσού

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Χρισσό!

13 Δεκεμβρίου 2017, Τετάρτη, 18.00 – 20.00
Περιφερειακό Ιατρείο Χρισσού

διοργάνωση: Τοπική Κοινότητα Χρισσού
και Πολιτιστικός Σύλλογος Χρισσού