Καταστατική Συνέλευση της Δωρικής Αδελφότητας και Ετήσια Συνάντηση των προέδρων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δωρίδας, 10 Δεκεμβρίου 2017, 11.00, Αθήνα

Καταστατική Συνέλευση της Δωρικής Αδελφότητας
και Ετήσια Συνάντηση των προέδρων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δωρίδας

10 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή, 11.00
«Δωρική Στέγη», Ιέρωνος 6 και Τιμοθέου, Παγκράτι, Αθήνα

< πάτησε εδώ για να δεις το καταστατικό και τις προτεινόμενες αλλαγές >

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Κυριακή 10.12.2017 και ώρα 11.00 – ΔΩΡΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της Δωρικής Αδελφότητας στην τελευταία του συνεδρίαση της 9.11.2017 ομόφωνα αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού, συγκαλεί έκτακτη γενική καταστατική συνέλευση των μελών του τα οποία και καλεί να παραστούν σε αυτή, την ημέρα Κυριακή 10.12.2017 και ώρα 11.00 στην Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 στο Παγκράτι με το ακόλουθο θέμα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ειδικότερα, το προτεινόμενο καταστατικό που επισυνάπτεται σε pdf, τροποποιεί το ισχύον που εγκρίθηκε στις 18.12.1997, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εποχής σε συνδυασμό με τις τρέχουσες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Οι σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνουν:

• Διεύρυνση των μελών του πέρα από τα όρια του νομού Αττικής (αφορά τους απανταχού Δωριείς)

• Διεύρυνση σκοπών και μέσων επιδίωξης του Συλλόγου δεδομένου ότι η Δωρική Αδελφότητα πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει και συμμετέχει, υποβάλλει προτάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη και ευημερία του συνόλου της Δωρίδας

• Εκλογική διαδικασία που περιλαμβάνει:
– γεωγραφική εκπροσώπηση της Δωρίδας με 3 μέλη ανά Δημοτική Ενότητα (Λιδωρικίου, Βαρδουσίων, Τολοφώνας, Ευπαλίου)
– 13 μέλη (12 Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος έναντι 15)
– Η ψηφοφορία για εκλογή Δ.Σ. δύναται να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως με επιστολική ψήφο ή με ηλεκτρονική ψήφο, ορίζοντας τη σχετική διαδικασία, διασφαλίζοντας την μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εξουσιοδότηση παντός είδους δεν γίνεται αποδεκτή.

• Απαρτία ΔΣ: 7 μέλη στα 13. Επίσης, η συμμετοχή του μέλους του ΔΣ στη συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη, όχι μόνο με τη φυσική του παρουσία, αλλά υπό προϋποθέσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.

• Η σύγκληση των Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο μέσω ανακοίνωσης είτε στην εφημερίδα της Δωρικής Αδελφότητος είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Αδελφότητας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που την εκπροσωπούν ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αν κρίνεται ασύμφορη η πρόσκληση μέσω ατομικών προσκλήσεων.

• Τη χρήση δημοτικής γλώσσας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 35 του τρέχοντος καταστατικού, η καταστατική Γ.Σ. θα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά των μελών με δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε στη σημαντική αυτή καταστατική συνέλευση η οποία θα καθορίσει το μέλλον του ιστορικού μας Συλλόγου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ