Μουσικό μεσημέρι με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο, 10 Δεκεμβρίου 2017, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι 
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Χρήστο Δασκαλόπουλο

10 Δεκεμβρίου 2017, Κυριακή
«Μπρίκι», Γαλαξείδι, τηλ. 6979978455