Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ιτέας

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στο Γραμματικοπούλειο – Μπάλειο – Τρίγκειο
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ιτέας

τηλ. 2265035230