Παζάρι για την ενίσχυση της Εστίας «Άγιος Νικόλαος», 7 – 9 Δεκεμβρίου 2017, Άμφισσα

Παζάρι για την ενίσχυση της Εστίας «Άγιος Νικόλαος» (Γαλαξείδι)

7 – 9 Δεκεμβρίου 2017, Πέμπτη – Σάββατο, ώρες καταστημάτων
Γάτου και Ν. Γιαγτζή, απέναντι από το «Μπρίκι», Άμφισσα

διοργάνωση:
Σύλλογος Ξένων Γυναικών Φωκίδας «Φίλων» και Εστία «Άγιος Νικόλαος»