Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πενταγιωτών για την Οικία Γεωργίου Γρίβα, 14 Ιουνίου 2016, 19.00, Αθήνα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πενταγιωτών
για την Οικία Γεωργίου Γρίβα

14 Ιουνίου 2016, Τρίτη, 19.00
Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 και Τιμοθέου
Παγκράτι, Αθήνα, τηλ. 2107513646

536