Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Τ.Τ. Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, 1 – 4 Δεκεμβρίου 2017, 9.00 – 14.00 και 17.30 – 21.00

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
του Τ.Τ. Άμφισσας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

1 – 4 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή – Δευτέρα
9.00 – 14.00 και 17.30 – 21.00
Κατάστημα Γιαγτζή και Γάτου, Άμφισσα