Πάρτι Υποδοχής Πρωτοετών ΙΕΚ Γαλαξειδίου (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), 1 Δεκεμβρίου 2017, 22.30, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Πάρτι Υποδοχής Πρωτοετών
ΙΕΚ Γαλαξειδίου (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων)

1 Δεκεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Μέλυδρον», Λιμάνι Γαλαξειδίου