Νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας η Σταυρούλα Πήττα

Νέα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας
η Σταυρούλα Πήττα

Εκλογές 26ης Νοεμβρίου 2017
Μέλη: 40
Ψήφισαν: 25
Άκυρα: 0

Πρόεδρος
Σταυρούλα Πήτα

Μέλη
Νίκος Αναγνωστόπουλος
Ιωάννης Καραμπάσης
Ευστάθιος Δελμούζος
Κατερίνα Τζαμτζή