Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδας «Η Γκιώνα», Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδας «Η Γκιώνα»

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018