Εκλογές για νέο Δ.Σ. στον Αθλητικό Σύλλογο «Δωρίδα», 26 Νοεμβρίου 2017, 17.00 – 19.00, ΚΕΠ Ερατεινής

Εκλογές για νέο Δ.Σ. στον Αθλητικό Σύλλογο «Δωρίδα»

26 Νοεμβρίου 2017, Κυριακή, 17.00 – 19.00
ΚΕΠ Ερατεινής