Απονομή βραβείων και επαίνων στους αριστεύσαντες μαθητές/ήτριες Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2016 – 2017, 17 Νοεμβρίου 2017, 9.00, Γυμνάσιο – Λύκειο Γαλαξειδίου

Απονομή βραβείων και επαίνων
στους αριστεύσαντες μαθητές/ήτριες Γυμνασίου και Λυκείου
σχολικού έτους 2016 – 2017

17 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 9.00
Γυμνάσιο – Λύκειο Γαλαξειδίου