Βραδιά Οινογνωσίας – Κτήμα Τετράμυθος, 23 Νοεμβρίου 2017, 20.30, Μπαρ «Nord», Άμφισσα

Βραδιά Οινογνωσίας – Κτήμα Τετράμυθος

23 Νοεμβρίου 2017, Πέμπτη, 20.30
Μπαρ «Nord», Ν. Κορδώνη 6, Άμφισσα, τηλ. 2265 301450