Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 20 Νοεμβρίου 2017, 11.00, Λαμία

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

20 Νοεμβρίου 2017, Δευτέρα, 11.00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών
Καλυβίων 2 (3ος όροφος), Λαμία

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση, τα θέματα και τις εισηγήσεις > 

pste