Ροκ βραδιά με τους Grandfathers, 18 Νοεμβρίου 2017, 23.00, «Κάβειρος», Κίρρα

Ροκ βραδιά με τους Grandfathers

18 Νοεμβρίου 2017, Σάββατο, 23.00
«Κάβειρος», Κίρρα