Καφές της Β’ Λυκείου Δεσφίνας, 17 Νοεμβρίου 2017, 16.30, «Koukos Cafe-Bar», Δεσφίνα

Καφές της Β’ Λυκείου Δεσφίνας

17 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 16.30
«Koukos Cafe-Bar», Δεσφίνα

είσοδος: 3 ευρώ