Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου, 17 Νοεμβρίου 2017, 22.30, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου

17 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι