Σέλφι Πάρτι της Β’ Επαγγελματικού Λυκείου Άμφισσας, 10 Νοεμβρίου 2017, 22.30, «Stavedo», Άμφισσα

Σέλφι Πάρτι της Β’ Επαγγελματικού Λυκείου Άμφισσας

10 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Stavedo», Άμφισσα