Χορός της Α’ Λυκείου Ιτέας, 10 Νοεμβρίου 2017, 22.30, «Base 89», Ιτέα

Χορός της Α’ Λυκείου Ιτέας

10 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 22.30
«Base 89», Ιτέα