Εκδήλωση σε ανάμνηση του ερχομού στην Ιτέα των Μικρασιατών προσφύγων του 1922, 10 Νοεμβρίου 2017, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Εκδήλωση σε ανάμνηση του ερχομού στην Ιτέα
των Μικρασιατών προσφύγων του 1922

10 Νοεμβρίου 2017, Παρασκευή, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας