Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 8 Νοεμβρίου 2017, 17.30 – 20.30, Δημοτικό Σχολείο Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

8 Νοεμβρίου 2017, Τετάρτη, 17.30 – 20.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου