Προσκοπικό Πασχαλινό Παζάρι, 15 – 17 Απριλίου 2016, 9.00 – 14.00 και 17.30 – 22.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Προσκοπικό Πασχαλινό Παζάρι

15 – 17 Απριλίου 2016, Παρασκευή – Κυριακή
9.00 – 14.00 και 17.30 – 22.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

992