Χορευτική εκδήλωση του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Δελφών «Λεκαριά», με τον Νίκο Παπουτσή, 29 Οκτωβρίου 2017, 20.30, Εστιατόριο «Λέφας», Δελφοί

Χορευτική εκδήλωση
του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Δελφών «Λεκαριά»

με τον Νίκο Παπουτσή και την ορχήστρα του

29 Οκτωβρίου 2017, Κυριακή, 20.30
Εστιατόριο «Λέφας», Δελφοί