«Πρόληψη και Μακροζωία», επιστημονική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, 29 Οκτωβρίου 2017, 10.30 – 13.30, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Πρόληψη και Μακροζωία

επιστημονική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό

29 Οκτωβρίου 2017, Κυριακή, 10.30 – 13.30
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών