Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας της Κίρρας, 10 Ιουνίου 2016, 10.00

Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας της Κίρρας

10 Ιουνίου 2016, Παρασκευή, 10.00

 

568