Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας με μοναδικό θέμα την προγραμματισμένη κατάργηση δύο κατευθύνσεων των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Δεσφίνας, 21 Οκτωβρίου 2017, 18.30

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας
με μοναδικό θέμα την προγραμματισμένη κατάργηση
δύο κατευθύνσεων των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Δεσφίνας

21 Οκτωβρίου 2017, Σάββατο, 18.30