Πάρτι της Γ’ Γενικού Λυκείου Άμφισσας, 20 Οκτωβρίου 2017, 23.00, «Stavedo», Άμφισσα

Πάρτι της Γ’ Γενικού Λυκείου Άμφισσας

20 Οκτωβρίου 2017, Παρασκευή, 23.00
«Stavedo», Άμφισσα