Κουνγκ Φου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 – 18.00

Κουνγκ Φου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 17.00 – 18.00