Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 20 Οκτωβρίου 2017, 10.30 – 13.30, Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

20 Οκτωβρίου 2017, Παρασκευή, 10.30 – 13.30
Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Ισόγειο)