Περιθιώτισσα Φωκίδας (βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά)

Περιθιώτισσα Φωκίδας

βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά