Στίλια Φωκίδας (βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά)

Στίλια Φωκίδας

βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά