Μηλιά Φωκίδας (βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά)

Μηλιά Φωκίδας

βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά