Νυχτερινή Ερατεινή Φωκίδας (βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά)

Νυχτερινή Ερατεινή Φωκίδας

βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά