Πάνορμος Φωκίδας (βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά)

Πάνορμος

βίντεο με τηλεκατευθυνόμενη λήψη από ψηλά