Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξειδίου από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αναξιοπαθούσες οικογένειες
της Δ.Κ. Γαλαξειδίου από το Κληροδότημα Νικολάου Μάμα

ddelfon

Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται σε 15.000 ευρώ (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ) για το έτος 2016.

Το χορηγούμενο ποσό θα διατεθεί σε 25 δικαιούχους ως εξής: 600 ευρώ x 25 δικαιούχους =15.000 ευρώ.

< πάτησε εδώ για να διαβάσεις ολόκληρη την προκήρυξη >