Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Δεσφίνας για το κλείσιμο δύο κατευθύνσεων του Λυκείου, 13 Οκτωβρίου 2013, 10.00

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της Δεσφίνας
για το κλείσιμο δύο κατευθύνσεων του Λυκείου

13 Οκτωβρίου 2013, Παρασκευή, 10.00
Είσοδος Δεσφίνας από Ιτέα