Φωτογραφίες από την εκδρομή σε Αντίκυρα – Άσπρα Σπίτια του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άμφισσας (8 Ιουνίου 2016)

Από την εκδρομή σε Αντίκυρα – Άσπρα Σπίτια
του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Άμφισσας

http://eeeek.fok.sch.gr

8 Ιουνίου 2016 

579