Φωτογραφίες από την εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας στην Αρχαία Κασσώπη και στο Ζάλογγο (8 Ιουνίου 2016)

Από την εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας
στην Αρχαία Κασσώπη και στο Ζάλογγο

φωτογραφίες του Κώστα Ηλιόπουλου

8 Ιουνίου 2016

650