Ζητείται ιατρός για παιδική εξοχή στο Γαλαξείδι

Ζητείται ιατρός για παιδική εξοχή στο Γαλαξείδι

Ιατρός, εσωτερικός, εγγεγραμμένος στο ΤΣΑΥ, ζητείται από την Παιδική Εξοχή DELPHICAMP στο Γαλαξείδι για καλοκαιρινή εργασία.

Περίοδοι: Β’ (9/7/16 – 30/7/16) ή/και Γ’ (31/7/16 – 14/8/16)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.9630487 (ώρες γραφείου)

info@delphicamp.grwww.delphicamp.gr

 

590