Εργαστήριο Εικαστικής Έκφρασης στην Κίρρα, με τη Δέσποινα Παπαϊωάννου, κάθε δεύτερη Τρίτη, 17.45 – 19.45, επόμενη συνάντηση: 7 Νοεμβρίου 2017

Εργαστήριο Εικαστικής Έκφρασης στην Κίρρα

με τη Δέσποινα Παπαϊωάννου (τηλ. 6978387543)

κάθε δεύτερη Τρίτη, 17.45 – 19.45
επόμενη συνάντηση: 7 Νοεμβρίου 2017
στον πολυχώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Κίρρας»