«Έρχεται (τελικά) ο Β. Αποστόλου – Να του μιλήσουμε για τα προβλήματα των αγροκτηνοτρόφων στη Δωρίδα!»