ΥποκρΙτέα Θεατρική Συντεχνία: Πρώτο ραντεβού της νέας θεατρικής περιόδου, 4 Οκτωβρίου 2017, 20.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

ΥποκρΙτέα Θεατρική Συντεχνία

Πρώτο ραντεβού της νέας θεατρικής περιόδου

4 Οκτωβρίου 2017, Τετάρτη, 20.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας