Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά, κάθε Κυριακή, 19.00 – 20.00 και Τρίτη, 19.30 – 20.30

Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθιά

κάθε Κυριακή, 19.00 – 20.00 και Τρίτη, 19.30 – 20.30